Stemma del Comune di Lucca SiculaIntestazione Comune di Lucca SiculaSede Via Corvo 1
92010 Lucca Sicula (Agrigento)
tel. 0925 60491
fax 0925 60466
sindacoluccas@tiscali.it
comunediluccasicula@pec.it

panorama di Lucca Sicula

Cu voli pani, 'nta li Giurgintani,
cu voli pasta, 'nta li Licatisi,
ogliu e summaccu 'nni li Lucchisi